Bank Spółdzielczy w Krośniewicach

Nawigacja

  • Rolnicy  |  
  • Kredyty preferencyjne  |  

Treść strony

Kredyty preferencyjne

Kredyty  inwestycyjne preferencyjne dla rolników

Kredyty inwestycyjne preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania przeznaczone są na sfinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej (WIBOR 3M) i stałej marży Banku. Odsetki płatne przez kredytobiorcę stanowią 0,67 pełnego oprocentowania kredytu, nie mniej niż 3% w stosunku rocznym.

Oferowane przez Bank linie kredytowe:

  • RR - kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,
  • Z – kredyt na zakup użytków rolnych (z pomocą de minimis),
  • PR - kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków,
  • K01 -  kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

 

Kredyty inwestycyjne z częściową spłatą kapitału (MRcsk)

Kredyty inwestycyjne przeznaczone są na zakup użytków rolnych przez młodych rolników. Pomoc ARiMR polega na częściowej spłacie kapitału kredytu, która stanowi nie więcej niż 60% kwoty udzielonego kredytu i nie może być wyższa niż równowartość w złotych kwoty 70 tysięcy euro, przeliczonej wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy. Realizowana inwestycja nie może być wspierana pomocą w formie dopłat do oprocentowania kredytu. Okres od udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może być krótszy niż 5 lat.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej (WIBOR 3M) i stałej marży Banku.

Dane Kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Krośniewicach
ul. Toruńska 5
99-340 Krośniewice
NIP: 7750000924
REGON: 000502380
Tel: 24 252 30 66
bskrosniewice@ld.home.pl

Godziny Otwarcia

Centrala Krośniewice

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek:  7:30 - 15:30,  

Kasa 7:30 - 15:00

Środa:   8:45 - 16:45,  

Kasa 8:45 - 16:15

Oddziały Dąbrowce, Łanięta i Ostrowy: 7:30 - 15:30, 

Kasa 7:30 - 14:30

Licznik odwiedzin

Zobacz nasze statystyki
Nasz serwis odwiedziło już
419505

SWIFT Code:

Międzynarodowy numer
banku BIC odbiorcy

ikona SWIFT code
GBWCPLPP

 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.