Bank Spółdzielczy w Krośniewicach

Nawigacja

Treść strony

Kredyty dla przedsiębiorstw

Kredyt w rachunku bieżącym

 • przeznaczenie kredytu : finansowanie bieżącej działalności gospodarczej,
 • kwota kredytu : do wysokości ½ obrotów na rachunku za ostatni rok obrotowy,
 • okres kredytowania do 1 roku,
 • oprocentowanie kredytu zmienne wg. tabeli oprocentowania,
 • zabezpieczenie kredytu : do uzgodnienia z bankiem,

Kredyt obrotowy

 • przeznaczenie kredytu : finansowanie bieżącej działalności gospodarczej,
 • okres kredytowania do 3 lat,
 • spłata kredytu jednorazowo lub w ratach,
 • oprocentowanie kredytu zmienne wg. tabeli oprocentowania,
 • zabezpieczenie kredytu do uzgodnienia z bankiem.

Kredyt płatniczy

 • przeznaczenie kredytu : pokrycie konkretnych zobowiązań płatniczych, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.
 • okres kredytowania do 90 dni,
 • spłata kredytu z rachunku bieżącego,
 • oprocentowanie kredytu zmienne wg. tabeli oprocentowania,
 • zabezpieczenie kredytu do uzgodnienia z bankiem.

Kredyt rewolwingowy

 • przeznaczenie kredytu : finansowanie bieżącej działalności gospodarczej,
 • okres kredytowania do 12 miesięcy, z możliwością odnowienia na kolejny okres,
 • spłata kredytu: każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę powodując odnowienie kredytu o kwotę dokonanej spłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania,
 • oprocentowanie kredytu zmienne wg. tabeli oprocentowania,
 • zabezpieczenie kredytu do uzgodnienia z bankiem.

Kredyt inwestycyjny

 • cel kredytu: zakup lub modernizacja środków trwałych firmy, spłata kredytów inwestycyjnych,
 • udział środków własnych : 20% ,
 • okres kredytowania max. do 15 lat,
 • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
 • spłata kredytu w ratach,
 • kredyt podlega rozliczeniu,
 • oprocentowanie kredytu zmienne wg. tabeli oprocentowania,
 • zabezpieczenie kredytu do uzgodnienia z bankiem.

Kredyt obrotowo-inwestycyjny

 • cel kredytu: finansowanie nakładów inwestycyjnych i obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

1)  zasadnicze finansowanie – zakup aktywów trwałych, np. maszyn i urządzeń, nieruchomości

2)  dodatkowe finansowanie – zakup środków obrotowych,  np. zwiększenie stanu zapasów, (będących następstwem podjętej inwestycji)

 • udział środków własnych : 10% nakładów inwestycyjnych,
 • okres kredytowania max. do 5 lat,
 • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
 • spłata kredytu w ratach,
 • kredyt podlega rozliczeniu,
 • oprocentowanie kredytu zmienne wg. tabeli oprocentowania,
 • zabezpieczenie kredytu do uzgodnienia z bankiem.

Kredyt unijny

 • cel kredytu: finansowanie inwestycji z udziałem zagranicznych funduszy pomocowych, w szczególności pochodzących z unii europejskiej,
 • okres kredytowania max. do 8 lat,
 • karencja w spłacie kapitału: możliwa na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji (projektu) lub/i wpływu dotacji,
 • spłata kredytu: rozterminowanie uwzgledniające środki otrzymane z dotacji lub w ratach miesięcznych,
 • kredyt podlega rozliczeniu,
 • oprocentowanie kredytu zmienne wg. tabeli oprocentowania,
 • zabezpieczenie kredytu do uzgodnienia z bankiem.

Dane Kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Krośniewicach
ul. Toruńska 5
99-340 Krośniewice
NIP: 7750000924
REGON: 000502380
Tel: 24 252 30 66
bskrosniewice@ld.home.pl

Godziny Otwarcia

Centrala Krośniewice

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek:  7:30 - 15:30,  

Kasa 7:30 - 15:00

Środa:   8:45 - 16:45,  

Kasa 8:45 - 16:15

Oddziały Dąbrowce, Łanięta i Ostrowy: 7:30 - 15:30, 

Kasa 7:30 - 14:30

Licznik odwiedzin

Zobacz nasze statystyki
Nasz serwis odwiedziło już
419487

SWIFT Code:

Międzynarodowy numer
banku BIC odbiorcy

ikona SWIFT code
GBWCPLPP

 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.