Bank Spółdzielczy w Krośniewicach

Nawigacja

 • Aktualności  |  

Treść strony

KOMUNIKAT

qVDL9GqhFmqhFmrhvwb+DznN4bvHDsq8AAAAAElFTkSuQmCC

Łódź,  22 marca 2021 r.

 

Uprzejmie informujemy, że działające na terenie województwa łódzkiego cztery Banki:

 

Bank Spółdzielczy w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 14, wpisany do Rejestru Sądowego  przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026381, NIP 7690503017, REGON 000502210,

Bank Spółdzielczy w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice, ul. Toruńska 5, wpisany do Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112646, NIP 7750000924, REGON 000502380,

Bank Spółdzielczy w Strykowie, 95-010 Stryków, ul. Warszawska 29, wpisany do Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064461,  NIP 7330005808, REGON 000502339 oraz

Łódzki Bank Spółdzielczy, ul. Żeromskiego 68, 90-502 Łódź,

wpisany do Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000123953, NIP 7240005236, REGON 000503474

 

postanowiły połączyć siły, tworząc jednolity, prężny podmiot finansowy. Odpowiednie uchwały, potwierdzające wolę połączenia, zostały już podjęte przez organy wszystkich Banków.

Od chwili podjęcia uchwał przez Zebrania Przedstawicieli łączących się Banków w ich imieniu działa Rada Nadzorcza i Zarząd Łódzkiego Banku Spółdzielczego. Połączenie organizacyjne Banków jest zaplanowane na 30.04.2021 r. Prawne połączenie nastąpi z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ta strategiczna decyzja sprawi, że stworzony zostanie silny kapitałowo i organizacyjnie

Łódzki Bank Spółdzielczy. Zagwarantuje to potencjał posiadany przez wszystkie Banki. Celem połączenia jest przede wszystkim spełnienie Państwa oczekiwań dotyczących oferowanych produktów bankowych oraz zapewnienie usług na najwyższym poziomie.

Dołożymy wszelkich starań, aby cały proces łączenia Banków pozostał w jak najmniejszym stopniu odczuwalny dla Państwa, a wszystkie działania konsolidacyjne postępowały systematycznie i bez zakłóceń.

Jesteśmy przekonani, że podjęta decyzja to bardzo dobre rozwiązanie, a połączone Banki dysponować będą większymi zasobami finansowymi, sprawną organizacją, wyspecjalizowanym zespołem i najlepszymi rozwiązaniami technologicznymi. Dzięki temu będziemy mogli Państwu zaoferować bogatą paletę produktów i usług bankowych dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szczegółowe informacje na temat połączenia można uzyskać w Centralach łączących się Banków.

Niniejsza informacja spełnia warunki zawiadomienia o zamierzonym połączeniu Banków w rozumieniu art. 124 d ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz.U. 2020 poz. 1896 z późn. zm.).

 

W imieniu

Banku Spółdzielczego w Bełchatowie

Banku Spółdzielczego w Krośniewicach

Banku Spółdzielczego w Strykowie

Łódzkiego Banku Spółdzielczego

 

                       Zarząd Łódzkiego Banku Spółdzielczego

 

Program Tarcza Finansowa PFR 2.0

    Stanowisko banków w związku z reaktywacją wytycznych EBA – jednolite zasady oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego.

    Utrzymująca się pandemia koronawirusa dotyka nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) reaktywował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania kolejnych narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego, także w Polsce.

    Stanowisko banków polskich wypracowane w tej sprawie pod patronatem Związku Banków Polskich, tj. moratorium pozaustawowe. Obejmuje ono dalsze narzędzia pomocowe udzielane od 18 stycznia 2021 r.

do 31 marca 2021 r. Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy – także klienci SGB-Banku SA obraz Banków Spółdzielczych SGB, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek do

15 marca 2021, tak, aby bank mógł go rozpatrzyć do 31 marca 2021 roku.

 

Więcej informacji możesz przeczytać tutaj.

 

 

 

Usługa mojeID już dostępna!

Usługa mojeID Profil Zaufany już dostępna!

Już teraz możesz potwierdzać swoją tożsamość online za pomocą mojeID – usługi dostarczanej przez KIR.

mojeID umożliwia zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej. W  kilku krokach, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, pozwala osobie fizycznej – klientowi banku, szybko i bezpiecznie potwierdzić swoją tożsamość. Co istotne dla bezpieczeństwa danych, klient wyraża jasną zgodę na zakres i cel przekazywanych informacji. Dzięki integracji z Węzłem Krajowym i Profilem Zaufanym, użytkownik mojeID może korzystać z usług świadczonych online zarówno przez dostawców komercyjnych, jak i administrację publiczną. Oznacza to dostęp do oferty świadczonej przez przedsiębiorstwa z różnych branż, m.in. dostawców mediów, usług medycznych czy ubezpieczeniowych, jak i szerokiego spektrum spraw urzędowych, obejmujących m.in. zdalne złożenie wniosku o dowód osobisty, rejestrację pojazdu czy uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Więcej informacji o usłudze mojeID możesz przeczytać tutaj.

Co możesz dzięki mojeID:

 • utworzyć Profil zaufany, dzięki któremu możesz korzystać z usług e-administracji przez internet,
 • podpisywać za pomocą Profilu zaufanego dokumenty w urzędach publicznych,
 • identyfikować swoją tożsamość np. w firmach ubezpieczeniowych, placówkach medycznych – szczegółową listę firm znajdziesz na stronie mojeID

 

 

Jak korzystać ze smartKARTY w bankomacie Banku Spółdzielczego w Krośniewicach ?

Jeżeli posiadasz rachunek w banku spółdzielczym

1. Uruchom aplikacje mobilną banku spółdzielczego (np. aplikacja mobilna Nasz Bank).

2. Włącz smartKARTĘ i zeskanuj kod graficzny (QR kod), który wyświetla się w bankomacie.

3. W bankomacie wybierz rodzaj transakcji i potwierdź w aplikacji mobilnej.

Korzystaj też z bezdotykowej wypłaty smartKARTĄ. Nie musisz wtedy wcale dotykać bankomatu.

 

Jeżeli nie posiadasz rachunku w banku spółdzielczym

1. Zapytaj o smartKARTĘ w najbliższym banku spółdzielczym, załóż atrakcyjny rachunek z dostępem mobilnym.

2. W Google Play lub App Store znajdź aplikację mobilną banku spółdzielczego (np. Nasz Bank).

3. Pobierz aplikację, włącz smartKARTĘ i korzystaj z wielu nowych usług, jak wpłaty bez czekania.

 

aplikacja mobilna banku spółdzielczego Nasz Bank mobile Nasz Bank - aplikacja mobilna banku spółdzielczego
 
 
 
 

Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki – moratorium pozaustawowe

Pandemia koronawirusa dotknęła nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) przygotował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów – właśnie w świetle kryzysu związanego z Covid-19. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego.

Te zasady zostały opracowane również dla polskiego sektora bankowego.

 • Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?
 • Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

Poniżej przedstawiamy zakres pomocy, z jakiej może skorzystać klient – Banku Spółdzielczego w Krośniewicach

Stanowisko, które wypracowały polskie banki pod patronatem Związku Banków Polskich nazwane zostało moratorium. Obejmuje ono instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 czerwca 2020 r.

Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki

– moratorium pozaustawowe

19 maja 2020 r. zakończyły się prace nad „Stanowiskiem banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”. Stanowisko, które wypracowały banki-członkowie Związku Banków Polskich:

 • jest moratorium pozaustawowym w rozumieniu wytycznych EBA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19,
 • zostało przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego notyfikowane do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

Moratorium obejmuje instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. EBA może wydłużyć ten termin, jeśli będzie tego wymagała sytuacja związana z koronawirusem. Banki będą mogły wtedy również podjąć decyzję o wydłużeniu oferowania instrumentów pomocowych.

Sektor bankowy deklaruje, że będzie gotowy, aby od 8 czerwca 2020 r. oferować wszystkie instrumenty pomocowe na zasadach określonych w stanowisku. Do tego czasu banki muszą dostosować do jednolitych zasad swoje procesy i systemy informatyczne.

 

Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?

Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 czerwca 2020 r.

W tabeli zapisaliśmy kryteria dla każdej z grup:

Grupa kredytobiorców

Kryteria kwalifikacji

indywidualni, mikro i mali przedsiębiorcy:

(podmioty obsługiwane w ramach bankowości detalicznej)

 

 

 • opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie może przekraczać 30 dni na:
 • 29 lutego 2020 r. lub
 • dzień złożenia wniosku przez klienta

średni przedsiębiorcy:

(podmioty które nie są mikro, małym lub dużym przedsiębiorcą)

 

 • kredytobiorca ma zdolność kredytową na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że nie oceniamy zdolności kredytowej na dzień złożenia wniosku),
 • sytuacja kredytobiorcy przejściowo pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa,
 • na dzień złożenia wniosku wobec kredytobiorcy:
 • nie zgłoszono wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
 • nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa,
 • nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

duzi przedsiębiorcy:

 

 

 

Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

Grupa kredytobiorców

Korzyści

indywidualni, mikro i mali przedsiębiorcy

odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie automatycznym lub uproszczonym maksymalnie na:

 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

średni przedsiębiorcy

odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych maksymalnie na:

 • 6 miesięcy – dla rat kapitałowych,
 • 3 miesięcy – dla rat kapitałowo-odsetkowych

(niezależnie od liczby złożonych wniosków)

duzi przedsiębiorcy

odroczenie spłat rat kapitałowych maksymalnie na:

 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

 

Działania pomocowe dla innych produktów

Stanowisko określa również działania pomocowe dla innych produktów – zgodnie z tabelą:

Grupa produktów

Korzyści

produkty odnawialne które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 30 czerwca 2020 r. (kredyty w rachunku, karty kredytowe)

odnowienie w trybie uproszczonym w uzgodnieniu z klientem na okres maksymalnie:

 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

produkty leasingowe (w ramach grupy kapitałowej danego banku)

odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej), na uzgodniony z klientem okres, maksymalnie na:

 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

produkty faktoringowe (w ramach grupy kapitałowej danego banku)

odroczenie spłaty należnej od klienta na uzgodniony okres, maksymalnie:

 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

 

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia transakcji z wykorzystaniem narzędzi pomocowych oferowanych w ramach programów rządowych nie warunkuje udzielenia pomocy w formie przewidzianej w moratorium.

Dodatkowo wskazujemy, że – niezależnie od narzędzi pomocowych wskazanych w moratorium – instrumenty pomocowe przewidziane w odrębnych ustawach mogą przewidywać inne kryteria dostępu do danego instrumentu, uwzględniające w szczególności zasady przyznawania pomocy publicznej.

 

Warszawa 01.06.2020 r.                                         

 

 

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

 

 

Ogłoszenie -zmiana czasu pracy kas - aktualizacja

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 maja 2020r.:

- kasa Banku będzie czynna w godzinach  730-1430,

- przelewy złożony w placówkach Banku, za pomocą bankowości internetowej i aplikacji mobilnej do godziny 1400 będą realizowane w dniu złożenia,

- przelewy złożone po godzinie 1400 będą realizowane  dnia następnego,

                       

                                          Zarząd Banku Spółdzielczego w Krośniewicach

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja - reklamacje

Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji

 

W związku z wejściem w życie z dniem 7 kwietna 2020 r. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (dalej: Rozporządzenie)

Bank Spółdzielczy w Krośniewicach informuje

że zgodnie z §8[i] ww. Rozporządzenia skróceniu ulega termin, z 30 dni kalendarzowych na 14 dni kalendarzowych, na udzielenie odpowiedzi na reklamacje składane przez mikro2, małych3 i średnich4 przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, zawierające zastrzeżenia w przedmiocie zmiany (bądź odmowy jej dokonania) określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytów/pożyczek w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii (art. 31f ustawy z dnia 2 marca 2020r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych5.

Skrócenie terminu, o którym mowa powyżej dotyczy reklamacji dotyczących zmiany (bądź odmowy jej dokonania) określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytów/pożyczek udzielonych przez Bank Spółdzielczy w       przed dniem 8 marca 2020 roku i w przypadkach, gdy zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy (mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną) dokonaną przez Bank Spółdzielczy w        nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 roku.

Wyżej wymieniony termin obowiązuje przez okres obowiązywania Rozporządzenia.

Terminy rozpatrywania reklamacji w pozostałych sprawach pozostają bez zmian.

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego w  Krośniewicach     

 

[i] „Terminy, o których mowa w art. 6, art. 7 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w zakresie spraw, o których mowa w art. 31f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ulegają skróceniu do 14 dni.”

2.  mikro przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

3.  mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro - i który nie jest mikro przedsiębiorcą;

  4. średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro - i który nie jest mikro przedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

  5. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321) mikro przedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeżeli:

1) kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz

2) zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do umowy pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank”. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dbaj o swoich bliskich

Zadzwoń do Babci, zadzwoń do Dziadka , przypomnieć, że sprawdzi stan konta i wszystkie rachunki opłaci bez wychodzenia z domu!

Pomóż jej korzystać z bankowości internetowej naszego banku https://online.bskrosniewice.com.pl

Pokaż, jakie to łatwe, wygodne i BEZPIECZNE ☺ #zostańwdomu #bankujzbabcią #bankujzdziadkiem

 

Ułatwiamy spłatę kredytu

69hQGLKnAAAAABJRU5ErkJggg==

W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa, Bank Spółdzielczy w Krośniewicach umożliwia swoim klientom zawieszenie terminu spłaty maksymalnie do 30 września 2020.

Klienci, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty powinni skontaktować się telefonicznie z Oddziałem Banku - numery telefonów znajdują się na stronie internetowej Banku w zakładce "Placówki i bankomaty" oraz przesłać uproszczony wniosek na dedykowaną skrzynkę mailową Banku: wnioski@bskrosniewice.com.pl.

Po otrzymaniu wniosku Bank skontaktuje się z Klientem i zdalnie przeprowadzi cały proces, łącznie z akceptacją warunków odroczenia i zawarciem porozumienia. Klient nie musi dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów, nie ponosi też żadnych dodatkowych opłat.

Wnioski do pobrania:

Komunikat Zarządu Banku w Krośniewicach

Szanowni Państwo

          Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w Oddziałach naszego Banku do niezbędnego minimum.

          Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich.

          W zastępstwie osobistych wizyt w Oddziale, zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:

Telefonicznego, pod numerami telefonów:

Centrala Krośniewice tel.: 24 252 30 66 lub 513315602

Oddział w Dąbrowicach tel.: 24 252 25 11

Oddział w Ostrowach tel.: 24 252 16 62

Oddział w Łaniętach tel.: 24 356 73 90

Mailowego centrala@bskrosniewice.sg.pl lub bskrosniewice@ld.home.pl

Ponadto rekomendujemy:

 1. Realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną oraz bankowość mobilną.
 2. Wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line.

      Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi wszystkim Klientom, mimo niedogodności, z którymi mamy obecnie do czynienia.

     W trosce o nasze wspólne zdrowie rekomendujemy także stosowanie wszelkich środków i zaleceń ochronnych przeciwko koronawirusowi wydawanych przez organy państwowe. Ich szczegółowy opis znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

Uwaga Seniorzy !!!

Bank spółdzielczy w Krośniewicach uprzejmie informuje, iż w dniu 24.02.2020r. uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym na Posterunku Policji w Krośniewicach.

Tematem spotkania były próby oszustw dotyczące wyłudzania pieniędzy od osób starszych i często samotnie zamieszkujących, którym trudniej zorientować się, że mają do czynienia z kradzieżą ich pieniędzy.  

Oszuści stosują różne metody wyłudzenia pieniędzy od seniorów np. takie jak ,,metoda na wnuczka” czy metoda na ,,policjanta”. Niejednokrotnie podają się za pracowników opieki i opiekunów osób starszych, pracowników spółdzielni mieszkaniowych czy zakładu energetycznego.

Przestępcy nie mają żadnych skrupułów w wyłudzeniu od seniorów pieniędzy, nieraz oszczędności całego ich życia.

Aby nie pozwolić przestępcom na okradanie osób starszych, którzy są często klientami Banku Spółdzielczego w Krośniewicach  prosimy o zwracanie uwagi na tego typu działania. Bądźmy ostrożni i nie bądźmy zbyt ufni. Rozmawiajmy na ten temat.

Jeżeli już znaleźliśmy się w takiej sytuacji możemy zawsze skontaktować się na podany poniżej numer telefonu:

 

 Dyżurny Komendy  Powiatowej Policji w Kutnie 24 253 21 00

Szanowni Państwo

          Rok 2020 jest rokiem szczególnym dla Banku Spółdzielczego w Krośniewicach gdyż obchodzimy w nim jubileusz 70-lecie powstania banku. Jest to doskonała okazja do podsumowania dorobku oraz wspomnienia o jego założycielach, zasłużonych działaczach oraz wszystkich, którzy przyczynili się do jego rozwoju.

          Od 1950 roku Bank stawał się częścią społeczności lokalnej, nie tylko udostępniając produkty i usługi finansowe ale współpracując i wspierając lokalne instytucje i stowarzyszenia na terenie gmin Krośniewice, Dąbrowice, Łanięta i Ostrowy.

           Dziś jesteśmy nowoczesną instytucją finansową, częścią Spółdzielczej Grupy Bankowej. Instytucja bezpieczną, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, objętą gwarancjami Bankowego Funduszu  Gwarancyjnego i Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB-IPS

Z okazji jubileuszu w ciągu całego 2020 roku będziemy przygotowywać dla Państwa szereg atrakcyjnych promocji naszych produktów, o których będziemy informować na naszej stronie internetowej www.bskrosniewice.com.pl oraz w placówkach Banku.

 

            wciUSDrxXQrCQAAAABJRU5ErkJggg==                                                                                                                            

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krośniewicach      

                                                                                                                   Radosław Kuleczka   

                                                                                                                   Henryka Borucka

                                                                                                                   Wiesława Gajewska

 

 

Informacja

    Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 stycznia br. w związku

z przejściem na emeryturę dotychczasowego Prezesa Zarządu pana Stanisława Łopatowskiego uległ zmianie skład Zarządu Banku.

 

Aktualny skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Krośniewicach:

 

1. Radosław Kuleczka - Członek Zarządu p.o. Prezesa Zarządu,

 

2. Henryka Borucka   - Członek Zarządu Głowna Księgowa,

 

3. Wiesława Gajewska - Członek Zarządu Kierownik Działu Oszczędności

                       i Kredytów.

 

Bankowość mobilna

       Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy dla Państwa wersję mobilną usługi Internet Banking. Usługa zapewnia wygodny dostęp do Państwa rachunków i produktów bankowych oraz szeregu dodatkowych funkcji. Pozwala w prosty i bezpieczny sposób zarządzać kontem osobistym przez telefon komórkowy – smartfon lub tablet. Logowanie i zasady korzystania z usługi pozostają bez zmian.

Interfejs mobilny Internet Bankingu umożliwi Państwu:

 • Sprawdzenie salda rachunków
 • Przeglądanie historii operacji na rachunkach
 • Wykonanie przelewów krajowych
 • Wykonanie przelewu z przyszłą datą realizacji
 • Wykonanie przelewów zdefiniowanych i oczekujących
 • Realizację przelewu na rachunki ZUS
 • Zmianę hasła dostępu

       Oferując Państwu usługę mobilny Internet Banking mamy na uwadze bezpieczeństwo wszystkich operacji, jakie można wykonać za pomocą własnego telefonu – smartfona, tabletu oraz wygodę. Mamy nadzieję, że możliwości, jakie daje nasz produkt, w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania.                        

           

                        

Oświadczenie Banku

eAZVwAAAAASUVORK5CYII=

Oświadczenie Banku Spółdzielczego w Krośniewicach dotyczące dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa Banku

Bank Spółdzielczy w Krośniewicach jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu. Uczestnicy zgromadzili w ramach Systemu Ochrony SGB odpowiedniej wielkości fundusze, o wartości przekraczającej 1,6 miliarda złotych, które umożliwiają udzielenie pomocy w sytuacjach tego wymagających. Oprócz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, który ma możliwość podejmowania skutecznych działań ograniczających ryzyko. Przypominamy, że depozyty w bankach spółdzielczych są ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach ustawowego systemu gwarantowania.

                                                                                                                 Zarząd Banku

 

Uruchomienie strony internetowej Banku

Od stycznia 2013 roku dostępna jest strona internetowa Banku Spółdzielczego w Krośniewicach. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego banku. Mamy nadzieję, że nowo otwarta strona ułatwi Państwu wybór właściwego produktu i zachęci do korzystania z naszych usług.

Dane Kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Krośniewicach
ul. Toruńska 5
99-340 Krośniewice
NIP: 7750000924
REGON: 000502380
Tel: 24 252 30 66
bskrosniewice@ld.home.pl

Godziny Otwarcia

Centrala Krośniewice

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek:  7:30 - 15:30,  

Kasa 7:30 - 15:00

Środa:   8:45 - 16:45,  

Kasa 8:45 - 16:15

Oddziały Dąbrowce, Łanięta i Ostrowy: 7:30 - 15:30, 

Kasa 7:30 - 14:30

Licznik odwiedzin

Zobacz nasze statystyki
Nasz serwis odwiedziło już
419469

SWIFT Code:

Międzynarodowy numer
banku BIC odbiorcy

ikona SWIFT code
GBWCPLPP

 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.